Łomna - wieś, woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gmina Czosnów

Miejscowość Łomna leży niedaleko drogi prowadzącej z Warszawy przez Zakroczym w kierunku Gdańska. Jak Kampinos od zachodu, tak Łomna zamyka teren puszczy (Kampinoski Park Narodowy) od strony wschodniej. Nazywana niegdyś Łomnami lub Łomnami Wielkimi należy do najstarszych miejscowości na Mazowszu. Wymieniana jest już w bulli papieskiej Hadriana IV z roku 1155. Nadano ją wtedy Kanonikom Regularnym z Czerwińska. Pozostała w ich rękach do końca XVIII wieku.

Swą nazwę Łomna wzięła od wyrazu „łomny”, czyli łamany, kręty, zawiły – zapewne od koryta Wisły, która wtedy, jak przypuszczamy, płynęła bliżej wsi. Do nadanej kanonikom wioski należały okoliczne pola, łąki oraz część puszczy, zwana niegdyś Puszczą Łomińską – duży obszar w okolicach Dziekanowa i Truskawi.

Źródło: www.parafia.lomna.pl


Łomna - historia późniejsza

Łomna to najstarsza wieś w Gminie Czosnów, wzmiankowana już w 1155 roku jako ośrodek duszpasterski należący do klasztoru kanoników z Czerwińska. W 1425 erygowana została tu parafia, a pierwszym proboszczem został ksiądz Andrzej, opat czerwiński ze Zgromadzenia Kanoników Regularnych Laterańskich. W 1461 r. biskup A. Bniński podarował proboszczowi z Łomny dziesięcinę ze wsi Małocice, które leżały w tzw. kluczu żbikowskim dóbr biskupich. Dobra Łomny należały nadal do opatów czerwińskich.

W czasie potopu szwedzkiego kościół został zniszczony i w 1667 r. powstał nowy, drewniany. W 1819 roku kasacie uległo opactwo czerwińskie, z którym Łomna związana była przez wieki. Majątek nabył Antoni hr. Trębicki, a po jego śmierci w 1834 r. dobra przeszły na jego małżonkę Zofię z Rykaczewskich Trębicką. W roku 1820 w Łomnie gościł Michał Oczapowski, który pomógł Trębickim wprowadzić nowoczesne, jak na tamte czasy, metody upraw i gospodarowania ziemią.

W 1874 roku Zofia Trębicka ufundowała murowany kościół parafialny pw. św. Mikołaja wg projektu Henryka Marconiego, który w czasie I wojny światowej został zniszczony, odbudowano go w 1929 r.

Podczas II wojny światowej w pobliżu wsi przebiegała granica Generalnej Guberni. Wiosną 1940 r. hitlerowcy wypędzili mieszkańców na okres ok. miesiąca do Puszczy Kampinoskiej, w kierunku Wilkowa. Wieś została wówczas splądrowana, a majątek Trębickich rozgrabiony. Wielu mieszkańców zostało przez hitlerowców aresztowanych i deportowanych do pracy na terenie Prus Wschodnich.

W roku 1945 proboszcz parafii Łomna ks. Edward Gregorkiewicz wspomógł finansowo pierwsze prace ekshumacyjne w miejscu kaźni w pobliskich Palmirach.

Po II wojnie światowej majątek Trębickich przejęło państwo, utworzono tu Państwowe Gospodarstwo Rolne nastawione na zasiew zbóż, roślin pastewnych i hodowlę bydła mlecznego. PGR postawiono w stan upadłości (mimo wypracowywanego zysku) i sprzedano. Obecnie zabudowania gospodarcze znajdują się w stanie daleko posuniętej i pogłębiającej się ruiny.

Od drugiej połowy lat 90. do Łomny dociera komunikacja miejska z Warszawy i Łomianek (linia Ł). Planowana jest w Łomnie budowa miasta na ok. 30000 mieszkańców przez kapitał irlandzki na powierzchni 165 ha.

Źródło: http://pl.wikipedia.org

Zapraszamy na kolonie i obozy młodzieżowe

© Copyright by ..:: Atrakcje.Turystyczne.com ::.. 2009 - 2024 - Wszelkie prawa zastrze